Bannner trang chủ ảnh tĩnh .png
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH PHÚ YÊN
Link to vietnam.eRegulations.org
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP PHÚ YÊN
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HẢI VƯƠNG

ĐKKD số 4400983168 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 07/01/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 723 Hùng Vương, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Ngành nghề KD: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Vốn điều lệ: 200.000.000 đồng

Giám đốc: NGUYỄN HẢI ÂU

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA THỂ THAO CỘNG ĐỒNG PHÚ YÊN

ĐKKD số 4400978030 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 01/07/2013

Tên tiếng Anh: Phu Yen Community of Sport Culture Limited Company

Địa chỉ trụ sở chính: Số 276, Nguyễn Huệ, Phường 7, TP.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề KD: hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, bán lẻ thiết bị dụng cụ thể thao, thể thao trong các cửa hàng...

Vốn điều lệ: 990.000.000 đồng

Giám đốc: Bùi Thị Thuý

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ENVICOM

ĐKKD số 4400971229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 01/02/2013

Địa chỉ trụ sở chính: số 247A Lê Lợi, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề KD: Tư vấn về môi trường, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác, Hoạt động đo đạc bản đồ, Tư vấn l...

Vốn điều lệ: 250.000.000 đồng

Giám đốc: Trần Văn Phước

Tìm kiếm thông tin Doanh nghiệp

Nhập từ khóa:

Doanh nghiệp Hộ kinh doanh
Hợp tác xã Dự án đầu tư
Quang cao tin tuc
...
Báo cáo thẩm định dự án đầu tư
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI
Những nội dung mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014. Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015. Là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới rất trọng yếu liên quan đến doanh nghiệp, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2014 có 10 chương, 213 điều (tăng 41 điều so với Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Doanh nghiệp 2005 có 10 chương, 172 điều). Luật Doanh nghiệp 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2014 có một số đổi mới cơ bản, cụ thể như sau:

1. Về giải thích từ ngữ (điều 4): Theo Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (theo Luật Doanh nghiệp 2005: Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ).

2. Quyền của doanh nghiệp (điều 7): Theo Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm (theo Luật Doanh nghiệp 2005: Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

3. Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội (điều 10): Đây là nội dung mới, Luật Doanh nghiệp 2005 chưa quy định. Theo Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí: Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường,…

4. Về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (điều 20, 21,22,23): Đã bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp như: yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, yêu cầu xác nhận vốn pháp định. Giảm 02 thủ tục: Chứng chỉ hành nghề; Văn bản xác nhận vốn pháp định (theo Luật Doanh nghiệp 2005: trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phải có: Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề); Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành nghề phải có vốn pháp định).    

5. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp (điều 27): Theo Luật Doanh nghiệp 2014: Thời gian giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (theo Luật Doanh nghiệp 2005: Thời gian giải quyết hồ sơ trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ ).

6. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (điều 29): Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Giấy CNĐKDN chỉ còn 4 nội dung: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,  số Giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; Vốn điều lệ. Bỏ các nội dung: ngành nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập; Chi nhánh; Văn phòng đại diện; Địa điểm kinh doanh,… (theo Luật Doanh nghiệp 2005: trong Giấy CNĐKDN có 09 đến 11 nội dung).   

 7. Con dấu của doanh nghiệp (điều 44): Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu; đảm bảo 02 nội dung tối thiểu: Tên + Mã số doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp 2005:  Doanh nghiệp phải đăng ký con dấu với cơ quan Công an).  

8. Thực hiện góp vốn thành lập công ty (điều 74): Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cho phép Công ty TNHH Một thành viên được giảm vốn điều lệ

(theo Luật Doanh nghiệp 2005: Công ty TNHH Một thành viên không được giảm vốn điều lệ).  

9. Doanh ngiệp nhà nước (chương IV): Đây là nội dung mới, Luật Doanh nghiệp 2005 chưa quy định. Theo Luật Doanh nghiệp 2014: Chương IV Doanh nghiệp nhà nước, gồm 22 điều. Điều 88. Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước; Điều 89. Cơ cấu tổ chức quản lý; Điều 90. Hội đồng thành viên; Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên; Điều 92. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Hội đồng thành viên; Điều 93. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên; Điều 94. Chủ tịch Hội đồng thành viên; Điều 95. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác của Hội đồng thành viên;

Điều 96. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên; Điều 97. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên; Điều 98. Chủ tịch công ty; Điều 99. Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty; Điều 100. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng Giám đốc; Điều 101. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý công ty khác; Điều 102. Ban kiểm soát; Điều 103. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Ban kiểm soát; Điều 104. Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

Điều 105. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; Điều 106. Trách nhiệm của Kiểm soát viên; Điều 107. Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên; Điều 108. Công bố thông tin định kỳ; Điều 109. Công bố thông tin bất thường.

10. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty Cổ phần (điều 157): Theo Luật Doanh nghiệp 2014, đã bãi bỏ việc cấm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty Cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác (theo Luật Doanh nghiệp 2005: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty Cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác).  

11. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (điều 211): Theo Luật Doanh nghiệp 2014, quy định 05 trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giảm 03 trường hợp (theo Luật Doanh nghiệp 2005: quy định 08 trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).  

12. Cùng với Luật Đầu tư 2014, Luật mới đã chính thức bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể đồng thời là Giấy CNĐKDN. Qua đó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

          (Theo phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên)

                                       

Viết bình luận của bạn ở đây!

Họ và tên:
(*)
Email:
(*)
Nội dung bình luận:
(*)
Mã bảo mật:
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận ở đây

Danh sách tin bài khác

Trang:    Tiếp

Các tin liên quan

Trang:    Tiếp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN
Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2018.
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Tân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ghi rõ nguồn "doanh nghiệp và đầu tư Phú Yên" khi phát hành lại thông tin từ hệ thống website này.

Lượt truy cập: 3631662
Được thực hiện bởi  OrientSoft