Bannner trang chủ ảnh tĩnh .png
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH PHÚ YÊN
Link to vietnam.eRegulations.org
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP PHÚ YÊN
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HẢI VƯƠNG

ĐKKD số 4400983168 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 07/01/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 723 Hùng Vương, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Ngành nghề KD: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Vốn điều lệ: 200.000.000 đồng

Giám đốc: NGUYỄN HẢI ÂU

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA THỂ THAO CỘNG ĐỒNG PHÚ YÊN

ĐKKD số 4400978030 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 01/07/2013

Tên tiếng Anh: Phu Yen Community of Sport Culture Limited Company

Địa chỉ trụ sở chính: Số 276, Nguyễn Huệ, Phường 7, TP.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề KD: hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, bán lẻ thiết bị dụng cụ thể thao, thể thao trong các cửa hàng...

Vốn điều lệ: 990.000.000 đồng

Giám đốc: Bùi Thị Thuý

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ENVICOM

ĐKKD số 4400971229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 01/02/2013

Địa chỉ trụ sở chính: số 247A Lê Lợi, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề KD: Tư vấn về môi trường, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác, Hoạt động đo đạc bản đồ, Tư vấn l...

Vốn điều lệ: 250.000.000 đồng

Giám đốc: Trần Văn Phước

Tìm kiếm thông tin Doanh nghiệp

Nhập từ khóa:

Doanh nghiệp Hộ kinh doanh
Hợp tác xã Dự án đầu tư
Quang cao tin tuc
...
Báo cáo thẩm định dự án đầu tư
TIN TỨC
Công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV.
Thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV trên địa bàn tỉnh Phú Yên với các nội dung, cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Trên cơ sở quy định Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tỉnh Phú Yên công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV, nhằm tạo điều kiện để DNNVV nắm bắt kịp thời các kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV; các thông tin về chỉ dẫn kinh doanh, thông tin về thị trường sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV trên địa bàn tỉnh, để đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
II. TÌNH HÌNH CÔNG BỐ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TRỢ GIÚP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA:
1. Hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học công nghệ:
Để khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Sở Khoa học công nghệ đã niêm yết tại cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở các Quyết định hỗ trợ DNNVV của Tỉnh ban hành, gồm:
- Quy định về đối tượng và mức độ hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trên địa bàn (Quyết định số 1421/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010);
- Quy định về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên đến năm 2020 (Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 31/7/2014);
- Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020 (Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 22/8/2017);
- Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 08/12/2017);
- Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 (Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 16/5/2018).
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ. Trang web: khcnpy.gov.vn.
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.
2. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp:
Căn cứ các kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên số: 26/KH-UBND ngày 21/02/2017 V/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong trên địa bàn tỉnh năm 2017. Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và ban hành các kế hoạch số: 15/KH-SNN ngày 05/4/2017 V/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017; 27/KH-SNN ngày 11/7/2017 V/v ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2017; 28/KH-SNN ngày 12/7/2017 V/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT; 44/KH-SNN ngày 03/10/2017 V/v ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Ngành.
Các văn bản pháp lý nêu trên đều được niêm yết và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT. Trang web: sonongnghieppy.gov.vn.
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.
3. Về hỗ trợ thông tin trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản:
- Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công bố thông tin về: đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản…trên trang thông tin điện tử của Sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh.
- Các địa phương cũng đăng tải các thông tin về hỗ trợ mặt bằng sản xuất trên các trang thông tin điện tử của địa phương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. Trang web: sotnmtphuyen.gov.vn
Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng.
4. Hỗ trợ thông tin về lĩnh vực xây dựng:
Sở Xây dựng đã đăng tải các thông tin hướng dẫn trình tự thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua đó, hướng dẫn doanh nghiệp các bước thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
- Đồng thời thực hiện Chính phủ điện tử theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/7/2016 của UBND Tỉnh, Sở Xây dựng đã triển khai giải quyết TTHC cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực trên cổng dịch vụ công của Tỉnh và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (mức độ 3) và phối hợp với Bưu điện Tỉnh triển khai dịch vụ Bưu điện công ích theo Quyết định số: 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó Sở đã xây dựng đoạn video, phát hành tờ rơi hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng. Trang web: sxdphuyen.gov.vn
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.
5. Về hỗ trợ tài chính, tín dụng:
- Phổ biến các chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước:
+ Các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ;
+ Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013;
+ Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.
Bên cạnh việc phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Phú Yên cũng đã triển khai chương trình lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam (hiện nay là 6,5%) theo Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tích cực, chủ động thông tin và triển khai các gói sản phẩm ưu đãi nhằm hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Tỉnh.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Trang web: sbv.gov.vn.
Đơn vị phối hợp: Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Công bố thông tin về Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Phú Yên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh dựa trên tài sản đảm bảo hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp, để vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Phú Yên. Trang web: stcpy.phuyen.gov.vn.
Đơn vị phối hợp: Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan.
6. Về hỗ trợ xúc tiến thương mại:
Việc áp dụng thương mại điện tử trong việc giao dịch mua bán của các doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh mang tính tất yếu và thực tế đang triển khai trên phạm vi cả nước. Qua đó đã mang lại những kết quả khả quan, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa giới thiệu và công bố sản phẩm, liên kết. Sở Công thương đã công bố các chương trình, kế hoạch của Tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở:
- Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 23/6/2016).
- Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 (Kế hoạch số 17/KH-SCT ngày 30/3/2018).
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công thương. Trang web: socongthuong.phuyen.gov.vn.
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.
7. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời đầy đủ các quy định pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Sở Tư pháp đã đăng tải các thông tin về Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 01/2/2018 của UBND Tỉnh V/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 trên trang web của Sở. Bao gồm các nội dung như:
- Xây dựng, hoàn thiện thể chế của địa phương
- Cung cấp thông tin, dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực cho cá nhân, tổ chức trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Nâng cao chất lượng, đa dạng về hình thức tư vấn, giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp. Trang web: sotuphap.phuyen.gov.vn.
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.
8. Thông tin chỉ dẫn kinh doanh:
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố các thông tin chỉ dẫn kinh doanh trên các trang web của Trung ương và Sở, qua đó hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp nắm bắt được quy định về thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai hoạt động đăng ký kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Các nội dung được công bố gồm:
- Công bố thủ tục hành chính tại các trang web: congdichvucong.gov.vn; Trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư: phuyen.dpi.gov.vn.
- Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn (Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia).
- Đăng tải báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp hằng tháng tại trang web: phuyen.dpi.gov.vn.
- Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng điện tử: dangkykinhdoanh.gov.vn (Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia).
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

Viết bình luận của bạn ở đây!

Họ và tên:
(*)
Email:
(*)
Nội dung bình luận:
(*)
Mã bảo mật:
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận ở đây

Các tin liên quan

Trang:    Tiếp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN
Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2018.
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Tân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ghi rõ nguồn "doanh nghiệp và đầu tư Phú Yên" khi phát hành lại thông tin từ hệ thống website này.

Lượt truy cập: 3571527
Được thực hiện bởi  OrientSoft