Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô
Tên Tiếng anh:
Tên viết tắt:
Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Địa chỉ: Xã Hòa Tâm, Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại:
Email:
Website:
Tình trạng hiện tại: Đang hoạt động
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế: 361 043 000 035
Ngày cấp: 18/11/2007
Người đại diện: Sharogradskiy Alexander
Nơi thường trú:
Ngành nghề kinh doanh:
Vốn điều lệ: 66.775.800.000.000 đồng