Tiếng Việt (Việt Nam)   en-US
Login
CHỈ SỐ PCI
Nhóm mẫu biểu: 
 
STT Tên Mẫu biểu Ký hiệu Nhóm mẫu biểu Tải về
Trang: 1     Tiếp

PHU YEN ENTERPRISES AND INVESTMENT INFOMATION PORTAL

Permit No. 03/GP-TTĐT issued by the Department of Information and Communications on July 2, 2018.

Person in charge: Tran Van Tan - Deputy Director of Department of Planning and Investment.

Please write "Phu Yen Enterprise and Investment" when issuing the information from this website.

Lượt truy cập: 3631663
Được thực hiện bởi  OrientSoft